Björskogsgatan

År: 2016-Pågående

Beställare: Riksbyggen


Kategori: Bostäder

#Tävling

Vi har inlett ett spännande samarbetet med Riksbyggen i Västerås efter vinst i ett parallellt uppdrag om nybebyggelse på Björskogsgatan. Arbete med detaljplan pågår. Projektet innefattar 89 lägenheter i 5 punkthus.