Bolagshotell Kiruna

År: 2012

Beställare: LKAB

Area: 1800 kvm BTA


Kategori: Publikt

#Fjäll

Vårt förslag till ett bolagshotell i Kiruna var att LKAB genom arkitekturen skulle visa att man även idag är ett företag i tiden på samma sätt som man var för drygt 100 år sedan. Vi lät oss inspireras av Magnetitens skulpturala kristallformer vilka blev en inspirationskälla till byggnadsvolymerna i en berättelse om platsen och byggnaden. Bolagshotellet är uppdelad i flera volymer, likt stora kristaller utplacerade i naturen. Volymerna är sammanlänkade via glasade förbindelser där dagsljuset flödar in.

Det nya bolagshotellet vid Loussavaaras sluttning erbjuder en plats där man både ser gruvan och Kebnekaisemassivet och har himlen och ljuset närvarande: Såväl midnattssol som norrsken och det under vintertid fantastiskt stämningsfulla blå ljuset eller aftonrodnaden från den lågt stående solen i väster. På så sätt skapas förutsättningar för unika upplevelser på en unik plats.