Idre Sápmi Lodge

År: 2018

Beställare: Idre Sápmi Ekonomisk Förening


Kategori: Publikt

#Fjäll

I ett samarbete mellan Idre Himmelfjäll och Idre Sameby fick vi uppdraget att ta fram ett förslag på utformningen av ett samiskt center i Idre. Byggnaden inrymmer ett komplext program med såväl butik, utställningsytor, restaurang, workshopytor, hotellrum samt kontor och ska verka för att uppmärksamma och sprida kunskap om den samiska kulturen samtidigt som den fungerar som ett aktivitetscenter för fjällupplevelser via Idre Himmelfjäll.