Sametinget

År: 2005-2006

Beställare: Statens Fastighetsverk

Area: 3900 kvm BTA


Kategori: Publikt

#Fasad #Fjäll #Tävling #Trä

Juryns förord och beslut – Vinnaren: Juryn har funnit att förslaget “Badjáneapmi” är en mycket vacker och uttrycksfull byggnad med stora arkitektoniska kvaliteter. Förhoppningen är att byggnaden ska kunna bli ett nytt landmärke och ett internationellt känt besöksmål i Kiruna.

Byggnadens skyddande och omfamnande och samtidigt öppna och välkomnande uttryck stämmer väl med programmets önskemål att byggnaden skall uttrycka en samisk identitet och ge en värdig inramning till det samiska parlamentet. Den mot staden riktade byggnaden har ett entréområde med en generöst formad yta, som inbjuder till folkliga aktiviteter och andra evenemang.

I juli 2005 utlyste Statens Fastighetsverk en öppen internationell arkitekttävling för ett nytt Sameting på en anvisad tomt i Kiruna. Totalt lämnades 111 anonyma förslag in. Bland dessa utsågs fem finalister vilka fick bearbeta sina förslag. Murman Arkitekter – med förslaget “Badjáneapmi” – utsågs 20 april 2006 till vinnare. Vårt förslag byggde på en enkel expressiv form med ett stort samlat uterum. Norrfasaden bekläs med stora träspån medan söderfasaden är en tvåskiktskonstruktion med yttre glas och en inre träfasad. De publika utrymmena finns på entréplanet och administriva funktioner på de övre.

2019 beslutade sametinget att det samiska parlamentets byggnad skulle uppföras i Östersund i stället, här är en länk till TV4s nyhetsinslag om beslutet.