Norrberget Vaxholm

År: 2017

Beställare: Concent

Bostäder: 21 000 kvm BTA

Förskola: 14 000 kvm BTA


Kategori: Bostäder, Stadsplanering

#Tävling

Vi har tagit fram ett förslag för en markanvisningstävling för Norrberget i Vaxholm som innefattar nybyggnad av bostäder och förskola i samarbete med Brunnberg & Forshed och Landskapslaget.

Förslaget består i huvudsak av fem delområden som tillsammans bildar den nya stadsdelen; tre sammanhållna småstadskvarter, ett delområde i norr med mer organiskt placerade bostadshus längs det nya ”Norrbergsstråket” med utsikt över Vaxholmsfjärden, och ett delområde med den nya förskolan inpassad i parkmarken nordöst om Storstugan.


Uttrycksmässigt tar vi i detta förslag tillvara på en befintlig bebyggelsebild i vilken gavelmotiv och fasader växelvis skapar en fond mot gatumiljön och där huskroppar binds samman med lätta plank och staket för att skapa en skärgårdsmässig småstadsmiljö.
Beställare är fastighetsbolaget Concent och projektet genomfördes som ett samarbete mellan Murman arkitekter, Landskapslaget och Brunnberg & Forshed.