Eken

År: 2018-2019

Beställare: Mariehus

Area: 3360 kvm BTA

Fotograf: Åke E.son Lindman


Kategori: Bostäder

#Fasad

Vi har ritat ett nytt stolt trähus med 31 hyresrätter för det kommunala bostadsbolaget Mariehus i Mariestad. Kvarteret Eken är beläget invid solitära putsade sekelskiftesbyggnader med valmade tak på Drottninggatan, stiliga byggnader från förra sekelskiftet som Stadsbiblioteket, Löfvenskiöldska musikskolan och Lillgårdens förskola. Här har den nya byggnaden gestaltats som en modern tolkning av sina omkringliggande vän­ner med klassiskt brant valmat sadeltak, takkupor i bandtäckt plåt och putsade fasader.

Kvarteret Eken hävdar sig i sällskapet och harmoniserar med de äldre byggnadernas uttryck samtidigt som den nya byggnaden tillför ett samtida uttryck med modern, miljövänlig och närproducerad trästomme.

Huset byggs med trästom­me från närbelägna Töreboda i ett limträpelar-balk­system med massivträbjälklag där även hisschakt och balkongplattor byggs i massivträ. Fasader putsas för att anknyta till intilliggande bebyggelse och inslag av trä i fasaden ger en antydan om husets träuppbyggnad.