Visby Sergeanten

År: 2015-2019

Beställare: Arriba Byggnads AB

Antal lägenheter: 64 st

Area: 4000 kvm BTA


Kategori: Bostäder

#Tävling #Trä

Region Gotland anordnade 2015 en markanvisningstävling för en ny stadsdel i kvarteret Sergeanten, ett tidigare militärområde öster om centrala Visby. Tillsammans med Arriba Byggnads AB utarbetade vi ett förslag för en av tomterna i området. Kontoret har följt projektet från första skiss till färdig byggnad och bostäderna stod inflyttningsklara 2019. Sergeanten är ett högkvalitativt och miljövänligt nybyggnadsprojekt byggt i massivträ, med fasader av trä, puts och plåt.

Vi har låtit oss inspireras av kraften och den självklara enkelheten hos många gotländska jordbruksbyggnader. Två långa, magasinliknande byggnadskroppar, skapar en tydlig linje mot gatan, med höga uttrycksfulla gavlar i ljus puts. På innergården, mot det närbelägna parkområdet är skalan lägre och mer varierad, där placeras två huslängor med en mer radhusliknande karaktär.

Lägenheterna i markplan har egna entréer direkt från gatan via en omsorgsfullt utformad förgårdsmark. Lägenheterna på de övre planen nås via svalgångar. Konceptet med svalgångar uppstod efter en marknadsanalys som visade att många i området efterfrågade en egen ingång till sin bostad. Lösningen med svalgångar har också kopplingar till den gotländska byggnadstraditionen. Förrådsutbyggnaderna, som är placerade på svalgången ger fasaderna ett distinkt utseende som kännetecknas av repetition och rytm. Alla lägenheter har stora balkonger eller takterrasser med utrymme för egen odling.

Målet var att skapa personliga, ljusa, funktionella och attraktiva bostäder, i olika storlekar för olika familjekonstellationer. Samtliga hus är byggda med trästomme och massiva träbjälklag. En rationell, hållbar och flexibel lösning som skapar bostäder som känns behagligt ombonade. Trä förbrukar mindre energi i produktion, transport och slutlig bearbetning än andra jämförbara byggnadsmaterial och var därför ett självklart val.