Office One – United Spaces

År: 2018-2022

Beställare: United Spaces

Area: 2200 kvm

Fotograf: Andreas Beronius, Christian Boo


Kategori: Inredning, Kontor

United Spaces är ett av nordens ledande företag inom co-working. I denna fjärde etablering på Arlanda går inredningen i resandets tecken, med det skandinaviskt ljusa som bas och det vilda, exotiska och oväntade som kontrast. Målsättningen har varit att skapa en dynamisk och flexibel arbetsplats med en mångfald av rum och stämningar.

United Spaces upptar de första två våningsplanen i fastigheten Sky City Office One på totalt ca 2200kvm i ett samverkansprojekt mellan NCC och Swedavia. Kontorsbyggnaden ligger strategiskt placerad mellan terminal 4 och 5 och utgör själva kärnan i flygplatsstaden som nu växer fram kring Arlanda flygplats.