Paradiset 23

Kategori: Kontor

#Fasad

Kvarteret Paradiset 23 ligger längs Essingeleden på Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden uppfördes på 50-talet och innehöll då en blandning av varor och kontor.

Vi har transformerat byggnaden interiört – från garage och gårdsmiljö, genom det nya centrala trapphuset upp till en ny takpåbyggnad i massivträ. Exteriört har vi tillfört en rad kompletteringar som den nya  allmänna passagen vilken öppnar upp en välkomnad länk genom det stora kvarteret och nya uttrycksfulla utvändiga utrymningstrappor mot gård samt en ny gårdsfasad.

Byggnaden inhyser nu en mängd moderna ljusa arbetsplatslokaler i tio våningar med fin utsikt över Kungsholmen. Byggnaden är klassificerad enligt BREEAM nivå Very Good.