Spencer Stuart

År: 2018

Beställare: Spencer Stuart

Area: 700 kvm

Fotograf: Domenika Chornobai


Kategori: Inredning, Kontor

I utformningen av Spencer Stuarts nya kontor på Sveavägen i Stockholm har vi tagit tillvara på – och förstärkt – byggnadens representativa kvalitéer och sobra detaljer. Den nya kontorsmiljön erbjuder en variation av stämningar och ljuskaraktärer vilka följer de rumsliga sekvenserna i en effektfull kontrastverkan från mörkt till ljust och färgstarkt till lugnt. Stort fokus har även legat på att uppnå de ideala akustiska förhållanden som nu präglar lokalerna.