AFA FÖRSÄKRING

AFA försäkring administrerar de kollektivavtalade sjuk – och arbetsskadeförsäkringarna. Vi har varit arkitekter för ombyggnaden av deras kontor med ca 100 arbetsplatser i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Tillsammans med beställaren har vi definierat företagets kärnvärden till: omhändertagande, öppenhet och kvalitet. Resultatet har blivit ett modernt och mänskligt kontor med omsorgsfull bearbetning av detaljer och ljusmiljö.

Fakta


AFA FÖRSÄKRING


Byggår:

2013-2014

Beställare:

AFA försäkringar

Area:

1300 m2