SR ENTRÈHALL

Radiohuset med sin entréhall kallad Hangaren, ritades 1958-1962 av Sune Lindström och Erik Ahnborg. Stockholms Stadsmuseum har blåmärkt byggnaden för sin tidstypiska stil, särskilt nämns Hangarens karakteristiska betongarkitektur. Med tiden har användningen av entréhallen förändrats; de butiker av olika slag som från början kantade hallen har stängts och lokalerna används nu till mer slutna verksamheter som innan vår ombyggnad inte skänkte något liv till platsen. Miljön upplevdes som tråkig och ljudmiljön problematisk. Projektet ”Förnyelse av Hangaren” initierades av Sveriges Radios dåvarande VD Mats Svegfors med målsättningen att skapa en öppen och välkomnande atmosfär; göra Hangaren till en vital mötesplats; modernisera och renodla miljön samtidigt som man vidareutvecklar ursprungsarkitekturen; samt att tydliggöra Sveriges Radio som ett modernt medieföretag.

Murman arkitekter fick uppdraget efter en förnyad konkurrensutsättning, i vilken samtliga ramavtalsarkitekter presenterade sina konceptförslag. Vårt förslags huvuddrag var att arbeta med nya inställda element, tydligt friställda från rummets väggar och tak. Med dessa förde vi in nutid, värme, trivsel och ljudabsorption. Vi öppnade upp lokalerna längs med hallen och gjorde en lounge för besökare till studiorna. Här tog vi tillvara på – och flyttade – befintliga väggpaneler av mahogny som belyses så att de skänker värme även ut till Hangaren. En ny rund kaffebar mitt i hallen har blivit ett självklart nav och mötesplats, i vilken ett mässingsnät döljer och skyddar den ljudabsorberande fronten. Den gamla receptionen sparades och kläddes om med ljudabsorbent och rostfritt nät. En stor utmaning i projektet har varit att få till bättre flöden och skapa ett mer modernt, mediemässigt uttryck till lunchrestaurangen. För att skapa stadga och ordning ritade vi fasta runda soffor till serveringen i Hangaren medan de inre delarna av restaurangen fick en friare möblering och varmare färger. Förutom ny inredning projekterades även restaurangköket om och en ny utrymningsväg skapades. I projektet ingick också en liten butik och ny entréfasad med karuselldörr och förbättrad inpassering för rörelsehindrade.

 

Fakta


SR ENTRÈHALL


Byggår:

2012

Beställare:

Sveriges Radio AB