The Dune Cabin

Nära Sjaustru fiskeläge på Gotland ligger detta låga sommarhus inbäddat bland sanddyner och vindpinade tallar. Man skulle kunna säga att det är ett nutida bulhus med stående kraftiga bärande stolpar synliga både i exteriör och interiör.
Fyllningen mellan dem i fasad är cortenplåt även i de inre centrala delarna som alla rum vetter mot. Huset som låg här innan hade ett uterum som här fått ett tak över sig – därav de stora takfönstren.

Övriga väggar och tak består av gles, sågad furupanel. Golv av platsgjuten slipad betong och all inredning av massiv furu. Glaspartier från Velfac är infällda i golv.
Uteplatsen i platsgjuten betong ansluter mot intilliggande sanddyner. I umgängesdelen som ligger mot öster är soffhörnan indragen och upphöjd så man ser havet även därifrån.

Fakta


The Dune Cabin


År:

2018

Beställare:

Privat

Area:

162 kvm BTA

Fotograf:

Åke E:son Lindman