Ramböll

År: 2008

Beställare: Vasakronan

Area: 8000 kvm BRA inkl. källare


Kategori: Inredning, Kontor

#ROT

Hösten 2008 färdigställdes Rambölls nya svenska huvudkontor på 8000 kvm på Krukmakargatan i Stockholm.

Tre flyglar har byggts till vid Rosenlundsgatan/Torkel Knutssonsgatan i Stockholm. Fasaderna i ljus betong har fått en relief som spelar med elementskarvarna. De nya flyglarna nås genom f.d. fönsteröppningar i den befintliga tegelfasaden, som i övrigt behållits in mot de nya kontorsytorna.

Vi har ansvarat för programarbete, inredning, färgsättning, materialval och möbler. Visionen var att skapa ett nytt representativt kontor som skulle präglas av flexibilitet, öppenhet, nyfikenhet och kommunikation.

Ramböll bedriver verksamhet inom vitt skilda områden. Det ställer stora krav på arbetsplatsmöblerna vad gäller utformning och flexibilitet. Resultatet blev att vi designade en kontorsmöbel som i ett byggbart system kan variera i storlek och som därmed fungerar även om avdelningar byter plats i huset.