Infanteribrigadmuseum

År: 2011-2012

Beställare: Karlstad Kommun

Area: 1200 kvm + 300 kvm förråd


Kategori: Publikt

#Fasad

Hösten 2009 vann vi tävlingen om ett nytt infanteribrigadmuseum i Karlstad. Husets stjärnform associerar till bastioner, samtidigt som dess raka sida skapar ett gårdsrum tillsammans med de gamla byggnaderna på platsen. Fasaden är klädd med förzinkade plåtar som överlappar varandra likt fjäll, utom gårdsfasaden som har träpanel för att harmoniera med de befintliga husen kring gården. Den nya byggnaden ansluter till det gamla vagnsförrådet, vilken även den inrymmer delar av utställningen. Peab var totalentreprenör i projektet som stod färdigt i augusti 2012.

Juryns utvärdering av tävlingsförslaget:
”Förslaget anspelar på form och materialval som kan kopplas till den militära historien. Juryn ser även likheten med ett befästningsförslag i Karlstad från år 1648 i den nya byggnadens utformning. Byggnaden väcker uppmärksamhet och har ett attraktionsvärde i sig, som lockar både till spontana och planerade besök. Förslaget har förutsättningar att bli vida omtalat för sin intressanta utformning och de väl genomtänkta utställningslokalerna. Detta kan medverka till att sätta Karlstad på kartan.

Den nya byggnadens speciella form är stark i sig själv samtidigt som den förstärker den befintliga miljön. Mötet mellan den nya och de befintliga byggnaderna skapar ett dynamiskt och spännande kraftfält. Förslaget har en inbjudande och omfamnande entrézon, som vänder sig in mot staden och bidrar till att skapa ett aktivt gaturum. Sambanden mellan gårdsmiljön och den inre miljön kan komma att behöva förädlas i samråd med museiföreningen.

Byggnaden har en välkomnande entré, som sätter besökaren i fokus och binder samman rummens möten mellan det gamla och det nya. Byggnadens spännande form ger möjlighet till flexibla och yteffektiva utställningar. Förslaget nyttjar hela vagnsförrådet, men lämnar skidförrådet fritt för annan användning. Byggnaden är funktionsduglig och energisnål med små fönsterytor och med materialval som till stora delar är underhållsfria och kostnadseffektiva.”