Kv. Abisko

År: 2007-2013

Beställare: Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB

Area: 3900 kvm BTA


Kategori: Bostäder

#Fasad

Kvarteret Abisko är det s.k. ”byggmästarkvarteret” i den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Kvarteret kännetecknas av att fem mindre byggherrar står för varsitt hus med hög ambitionsnivå. Vår tomt ligger i en vinkel i mötet mellan två huvudstråk i området, vilken vi framhävt genom att att låta våningarna flätas samman över hörnet – varannan våning i vardera riktning.

Gatufasaden är klädd i förzinkad stålplåt och har träklädda inskurna partier med grunda balkonger. Huset har 39 lägenheter, ljusa trapphus och två mindre lokaler i gatuplanet.