Solhagaparken

År: 2016-2021

Beställare: NCC / SHH Bostad (Birger Bostad)

Antal lägenheter: 86 st

Area: 5 115 kvm BTA

Fotograf: Johan Dehlin


Kategori: Bostäder

#Fasad #Trä

Murman Arkitekter, i samarbete med NCC och SHH Bostad (Birger Bostad), har utvecklat en detaljplan för två flerbostadshus med tillhörande garage i anslutning till Solhagaparken i Masmo. Murman Arkitekter har projekterat ett av bostadshusen och garaget fram till färdiga bygghandlingar.

De två husen har utformats för att på bästa sätt dra nytta av tomtens förutsättningar, och de flesta lägenheterna får sol hela dagen och en fantastisk utsikt över Albysjön. Lägenheterna påverkas av höga ljudnivåer från både Botkyrkaleden och Södertäljevägen, och konceptet bygger på två U-formade huskroppar längs Varvsvägen, som skapar skyddade innergårdar mot den befintliga Solhagaparken. Majoriteten av lägenheterna är genomgående och har därmed kontakt med den lugnare innergården. Lägenheterna nås huvudsakligen via loftgångar på gårdssidan. Mot gatan har husen generösa, längsgående balkonger, där utvändiga lägenhetsförråd avskärmar mellan bostäderna och hjälper till att hantera bullerproblematiken. Vissa utsatta lägenheter har delvis inglasade balkonger för att ytterligare minska ljudnivån. Fasaderna är utförda i värmebehandlat trä och de mörka, längsgående balkongerna som ramas in av vertikala träpelare, ger husen en unik karaktär.

Projektet skapar ett stort antal nya bostadsrätter, främst mindre lägenheter, i ett kollektivtrafiknära läge. Miljonprogramsområdet kring Masmo tunnelbanestation får ett nytt tillägg med attraktiva bostäder som kommer att bidra med liv och rörelse till platsen.