Lejonet

År: 2018-2020

Beställare: Mariehus AB

Antal lägenheter: 20 st

Area: 2550 kvm BTA


Kategori: Bostäder

#Fasad

Projektet är en ombyggnad av ett befintligt kontorshus i centrala Mariestad, med en fantastisk vy över Tidans utlopp i Vänern. Byggnaden uppfördes 1961 och sträcker sig över fem våningar, med en indragen vindsvåning. Ursprungligen var fasaden putsad i en ljus sandfärgad kulör med vita fönsterband. Byggnadens horisontella intryck kontrasteras av en subtil vertikal indelning av fasaden som återspeglar dess bärande struktur.

Betongstommen, delar av taket, samt trapphus och ytterväggar mot intilliggande fastigheter har återbrukats. Byggnaden har fått en ny fasad mot gatan och innergården, nya balkonger, samt ett markerat indrag på översta våningen som skapar en generös längsgående takterrass.

Byggnadens nya fasadutformning utgår ifrån i den bärande stommens förutsättningar och en analys av Mariestads stadskärna. Utformningen tar fasta på de omkringliggande kvarterens arkitektoniska uttryck, som kännetecknas av väldefinierade bottenvåningar, reliefmotiv på fasaderna och fönster med vertikala proportioner.

Den nya gatufasaden får en mörk sockelvåning, nya balkonger mot vattnet och en elegant fasadbeklädnad med vågiga, glaserade klinkerplattor i en varmgrå kulör. Stor omsorg har ägnats åt detaljeringen av klinkerfasaden för att skapa precisa övergångar mellan olika material och välutformade byggnadsdetaljer. Målet har varit att ge kontorsbyggnaden en ny, samtida gestaltning med en mer bostadsliknande karaktär.