Lejonet

År: 2018-2020

Beställare: Mariehus

Area: 2550 kvm BTA


Kategori: Bostäder

#Fasad

Mitt i centrala Mariestad, med utsikt över Tidan och Vänern, har vi ritat om en befintlig kontorsbyggnad från sextiotalet till moderna bostäder. Med utgångspunkt i vår analys av Mariestads stadskärna har vi tagit fasta på det omgivande kvarterets arkitektoniska uttryck som kännetecknas av markerade bottenvåningar, reliefmotiv och vertikal fönstersättning. Byggnaden har fått en helt ny karaktär, med mörk sockel i gatuplan, nya balkonger mot vattnet och en elegant fasadbeklädnad med vågiga, glaserade klinkerplattor i varmgrå ton. Projektet omfattar 20 hyreslägenheter.