Kölnan

År: 2005-2006

Beställare: Stockholms Studentbostäder

Area: 14 105 kvm BTA


Kategori: Bostäder

#Fasad #Tävling

År 2002 vann vi ett uppdrag initierat av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) om kvarteret Kölnan i Hammarby Sjöstad. Studentbostadshuset Embla med 260 lägenheter stod klart 2007. Stockholm Parkering byggde garage i källaren och Stockholms första 3D-fastighet skapades.

*En av tre finalister i Betongvaruindustrins arkitekturpris som delas ut vartannat år för en betongelementbyggnad av hög arkitektonisk och funktionell kvalitet.

Prefabricerade betongelement i såväl stomme som fasad var en spännande utmaning; och vår målsättning var att det skulle synas. Betongelementen har inga hål utan varvas med utfackningselement med franska fönster. Genom att para ihop fönstren och saxa dem mellan våningarna skapades ett mönster av betong- och fönsterytorna.

Den nästan vita betongen har en korrugerad relief som lagts växelvis horisontellt och vertikalt, och balkongräckenas perforerade plåt har tre olika färgnyanser i ett flytande mönster.
Fasaden mot Hammarby Allé liksom bottenvåningen är dock platsbyggda och putsade enligt krav från Stockholm Stad. Även entréer och trapphus är putsade för att tydligt markera sig. Kvarteret Kölnan är det enda i Hammarby Sjöstad där Stockholm Stad accepterat exponerad råbetong i fasad och det tolkar vi som ett kvitto på att vi har lyckats ganska bra.

Lägenheterna är mellan 20 och 70 kvm och har eget kök eller pentry. De nås från en central korridor – utom mot Hammarby Allé, där sovrum mot gatan inte tillåts i de nedre våningarna p.g.a. ljudnivån. Detta löstes med loftgångar och genomgående lägenheter. I bottenvåningen ligger butikslokaler.

Årets studentbostad i Stockholm 2008 med motiveringen: ett väl sammanhållet koncept och en genomtänkt helhetslösning.