Rödön

År: 2013

Beställare: Rödöbyggen Fastigheter AB

Fotograf: Mathias Johansson


Kategori: Bostäder, Fritid

#Fasad #Trä

Nära kyrkan och skolan i jämtländska Rödön ville vi skapa ett villaboende med 14 st friliggande villor på 114 kvm och uppåt med utsikt över Storsjön och mot Oviksfjällen. Vårt mål var att skapa modern, välfungerande träarkitektur med egen identitet som samtidigt förhöll sig till den lokala byggnadskulturen.

Husen är grupperade så att bykänsla med tydliga entréer och rumsbildningar bildas. Bostadshusen är välutrustade med utrymmen för livet på landet: Sunda, välisolerade hus med låga driftskostnader och låg energiförbrukning i en öppen levande jordbruksmiljö med betande kor i blickfånget.