SR Hangaren

År: 2012

Beställare: Sveriges Radio


Kategori: Inredning, Kulturmiljö, Publikt

#ROT

Projektet Förnyelse av Hangaren initierades av Sveriges Radio med målsättningen att skapa en öppen och välkomnande atmosfär; göra Hangaren till en vital mötesplats; modernisera och renodla miljön samtidigt som man vidareutvecklar ursprungsarkitekturen; samt att tydliggöra Sveriges Radio som ett modernt medieföretag.

En stor utmaning i projektet har varit att få till bättre flöden och skapa ett mer modernt, mediemässigt uttryck till lunchrestaurangen. För att skapa stadga och ordning ritade vi fasta runda soffor till serveringen i Hangaren medan de inre delarna av restaurangen fick en friare möblering och varmare färger. Förutom ny inredning projekterades även restaurangköket om och en ny utrymningsväg skapades. I projektet ingick också en liten butik och ny entréfasad med karuselldörr och förbättrad inpassering för rörelsehindrade.