The Dune Cabin

År: 2018

Beställare: Privat

Area: 162 kvm BTA

Fotograf: Åke E:son Lindman


Kategori: Fritid

#Fasad #Trä

Nära Sjaustru fiskeläge på Gotland ligger detta låga sommarhus inbäddat bland sanddyner och vindpinade tallar. Man skulle kunna säga att det är ett nutida bulhus med stående kraftiga bärande stolpar synliga både ut- och invändigt. Exteriört är fyllningen mellan stolparna av cortenplåt, ett material som även går igen interiört på väggarna i husets centrala rum.

Övriga väggar och tak består av gles, sågad furupanel och golven är av platsgjuten slipad betong. All inredning är av massiv furu och glaspartierna från Velfac är diskret infällda i golv. Även uteplatsen är av gjuten betong som ansluter mot omgivande sanddynor.

Se avsnitt om The Dune Cabin i Grand Designs Årets hus serien på TV4.