VM-Huset

År: 2004

Beställare: Azeta Fastigheter

Area: 650 kvm BTA


Kategori: Bostäder, Fritid

#Fjäll #Trä

Kansliet för alpina VM 2007 skissades först av oss, sedan löpte projekteringen parallellt med upphandling och byggande. Resultatet blev ett noggrant ritat hus med god ekonomi. VM-bolaget flyttade in vid årsskiftet 2004-2005.

Den långsmala treplansbyggnaden öppnar sig mot söder och utsikten över Åresjön och fjällen. Byggnaden annonserar sig tydligt där den ligger i gatuliv, med Åre Designcenter i det uppglasade suterrängplanet, och förstärker det gaturum som leder vidare upp mot torget.

Kontorslokalerna på plan 2 har en öppen, ljus och ombonad planlösning där kontorsrummen utformats som inställda boxar i trä med glaspartier och stora fönsterpartier och balkonger. De fyra lägenheterna högst upp, med separata entréer via trappor från gården har generösa balkonger och bastu med fönster mot utsikten. Varje plan är på drygt 200 kvm.

Projektet har höga miljöambitioner. Uppglasningen mot söder och den relativt begränsade fönsterarean mot norr bidrar till ett gott utnyttjande av solenergin. I största möjliga mån valdes naturliga material med låga emissioner av miljöfarliga ämnen, halogenfria tomrör för elkablar, koppar- och zinkfria tak och fasader etc. Inga golv täcks av diffusionstäta skikt, utan golvtäckningen medger att ev. fukt i underliggande skikt kan torka ut fullständigt.

Huset har stomme av trä mellan stålpelare och stomkomplettering och tak är lättkonstruktioner med trästomme. Suterrängplanet har stomme av prefabricerade betongelement. Byggnaden är ansluten till kommunens fjärrvärmenät och ventilationssystemet har värmeåtervinning.