VISBY SERGEANTEN

Detta är ett nytt spännande projekt under uppförande som ska bli ett nytt högkvalitativt, miljövänligt tillskott till Visbys bostadsmarknad.

Region Gotland bjöd in till en markanvisningstävling för en ny stadsdel centralt beläget i Visbys östra del, och tillsammans med Arriba Byggnads tog vi fram ett förslag på en av tomterna i området.

Vi har låtit oss inspireras av kraften och den självklara enkelheten hos många Gotländska jordbruksbyggnader:
Två långa magasinsliknande byggnadskroppar skapar en tydlig linje mot gatan, samtidigt som förrådsutbyggnaderna som är en del av en svalgångslösning skapar en repetition och rytm. På gården mot det gemensamma parkområdet är skalan lägre och mer uppbruten, där ligger åtta radhus.

Vi bygger med trästomme och massiva träbjälklag – det är rationellt, miljövänligt och ger en flexibel och behaglig slutprodukt. Trä förbrukar mindre energi i både produktion, transport och slutlig bearbetning än andra jämförbara byggnadsmaterial därför kan husen blir koldioxidneutrala.

Vår målsättning är att skapa personliga, ljusa, ändamålsenliga och attraktiva bostäder.

Fakta


VISBY SERGEANTEN


År:

2016 – pågående

Beställare:

Arriba Byggnads AB

Area:

4000 kvm BTA