Ärlan 3

År: 2017-2019

Beställare: Mariehus

Area: 1919 kvm BOA


Kategori: Bostäder

#Fasad #ROT

När det kommunala bostadsbolaget Mariehus förvärvade fastigheten Ärlan var det butiker i gatuplan och – förutom några enstaka bostadslägenheter – främst kontor i de övre planen samt på vinden.

Mariehus ville bygga om kontoren till moderna och enligt dagens krav tillgängliga bostäder med balkonger. Omgestaltningen var en känslig fråga p.g.a. fastighetens stora arkitekturhistoriska värden och det centrala läget i den gamla stadskärnan. Eftersom man ville vara trygg i beslutet kring fastighetens utformningen bjöds tre arkitektkontor in till en idétävling som vi vann.

Att de nya lägenheterna skulle ha stora balkonger var ett beställarkrav och en stor del av utmaningen i detta projekt. I Mariestads stadskärna finns endast ett fåtal balkonger och i Kv Ärlan fanns inga, så en omsorgsfull gestaltning av balkongerna var central. Gestaltningsidén för balkongerna är att de inordnar sig i – och korresponderar med,  fasadens strikta rutnät i granit. Vi har utformat dem med ett ramverk i perforerad plåt.