Microsoft

År: 2012-2013

Beställare: Microsoft AB

Area: 9000 kvm

Fotograf: Jason Strong


Kategori: Inredning, Kontor

Microsoft Sverige AB har sitt huvudkontor i norra Kista. Där pågick en omfattande ombyggnation under hela 2012. Murman Arkitekter fick uppdraget att utreda om de befintliga lokalerna kunde anses uppfylla kraven för Microsofts önskan om att applicera deras nya arbetssätt, “New world of work” eller DNA-det nya arbetslivet som det kallas på svenska. Det totala antalet anställda är detsamma men de sitter på en mindre yta samtidigt som de har betydligt fler stolar att sitta på än tidigare. Traditionella arbetsbord har minimerats till hälften, i förhållande till antalet antällda. Ansvarig arkitekt var Wivian Eidsaunet.

Temat är “Staden” med dess kvarter. Här rör man sig mellan hamnen, flygplatsen, parken osv. De olika ytorna skapar tillsammans flera lustfyllda alternativ till arbetsplatser och mötesplatser, som har väldigt olika karaktär.

Microsofts svenska kontor finns även i Minecraft, klicka här för att se en video.