Paf

År: 2013-2016

Beställare: Ålands Penningautomatförening

Area: 3000 kvm BTA

Fotograf: Åke E:son Lindman


Kategori: Inredning, Kontor

#Fasad

Paf (Ålands Penningautomatförening) är en offentligt ägd organisation som utvecklar spel. Huvudkontoret ligger på Åland men organisationen har kontor över hela Europa.

Uppdraget var att samla alla c:a 200 anställda på Åland, genom tillbyggnad, i en energieffektiv byggnad, som stöder och förstärker Pafs företagskultur och arbetssätt. Paf hade som önskemål att byggnaden skulle bli en förbild för hur man utformar en byggnad med inriktning på långsiktig hushållning med energi.

Vårt förslag blev en nybyggnad mot söder utförd av trä som ett koldioxidneutralt passivhus med fasadbeklädnad av solceller och solceller på tak. Fastigheten producerar sin egen el men är ansluten till fjärrvärme som backup. Nybyggnadens form är välvd och lutande för att utåt signalera att det är en byggnad som tar sin energi från solen via solceller, men också för att bilda ett interiört torgrum runt vilket människor sitter och arbetar, tänker, möts och rör sig. Här kan hela Pafs personal samlas och följa större presentationer. Exteriört binder den välvda lutande formen ihop de båda befintliga flygelbyggnaderna, som öppnats upp mer mot nybyggnaden så att en större enhet bildas med entrén placerad i mötet mellan den nya och gamla byggnaden.
I bottenvåningen som är djupast ligger förutom entré och arbetsplatser även pausutrymmen och mötesrum i olika form och storlek. Husdjupet blir smalare på de övre planen men är ändå tillräckligt stort för att man skall kunna sitta och arbeta enskilt eller i grupp mot fasad, ha gränsöverskridande mötesplatser i soffgrupper närmast bjälklagskanterna där man rör sig och syns – inte minst från den öppna trappan som går mellan 3 våningsplan.
Interiören är vit för att ta vara på ljusinsläppet. Utblicksfönstren mot söder har ljusa fönstersmygar och lägre bröstningshöjd. Högt sittande fönster vid tak släpper in dagsljuset men inte värmeinstrålningen från söder. I ljusgården mot norr sitter ett högt sittande fönsterband som släpper in svalt dagsljus i det inre torgrummet. Även verkstadsdelen har integrerats i torgrummet så att man inne i huset får en bra överblick över alla verksamheter som är en del av Pafs produkt.

Skissarbetet startade av arkitekterna Hans Murman och Hans Eek (passivhusexpert) under en sommarvecka på Gotland 2013. Bettina Ingves Inredningsarkitekt från Åland anslöt tidigt till arkitektteamet. Byggnaden och interiören är utvecklad i samarbete och tillsammans med beställaren.