Hörnan

Kvarteret Hörnan ligger på platsen där tidigare Råsunda fotbollsstadion låg med ett centralt och strategiskt läge vid Frösundaleden och Solnavägen. Knappt två tredjedelar av byggnaden inrymmer Telenor Sveriges nya huvudkontor.
En stor ljusgård går igenom byggnadens nedre sju våningar med fasad mot sydost och utgör det centrala rummet för Telenors verksamhet. Trapphusen är placerade mot norrfasaden för att ge mesta möjliga flexibilitet på de öppna kontorsplanen. Strukturen möjliggör upp till fyra hyresgäster per våningsplan. Fasaderna består av våningshöga moduler där bjälklagen är markerade med en mörkgrå matt metallprofil. Vertikala element är klädda med stående glasprofiler. De starka horisontalerna binder ihop den komplexa volymen medan de stående glasen varierar i rytm.

Erik Hovlin har ansvarat för projektet från första skiss till färdiga hyresgästanpassningar. Byggnaden och Telenors delar projekterades på Nyréns arkitektkontor och när Erik sedan flyttade till Murman arkitekter så utfördes återstående delar där.

Fakta


Hörnan


ÅR:

2015-2018

BESTÄLLARE:

Fabege

AREA:

19000 kvm BTA

FOTOGRAF:

Lasse Olsson