KLÄPPEN

I den fördjupade översiktsplanen för kläppenområdet utreder vi bland annat lämpliga områden för fritidsbebyggelse, ny dragning av järnväg och placering av stationshus, alternativa dragningar för väg 66 förbi Kläppen samt läge för nya skidbackar och liftar.

Gullbrändan utformas som en relativt kompakt fjällby med små gator och gårdar. Runt det centrala torget finns hotell och konferensanläggning, restauranger, caféer, butiker och mataffär. Området ligger idealiskt med närhet till liftar och backar, samt nära Kläppens centrum.

Fakta


KLÄPPEN


Status:

FÖP,

detaljplan Gullbrändan, gestaltning byggnader

Beställare:

Kläppen Resort AB