KTH-HUSET

Röda Korsets sjukhus – ritat av arkitekten Carl Westman – byggdes 1927. Akademiska Hus förvärvade fastigheten 2010, och vi fick efter ett parallellt uppdrag uppgiften att projektera bygg och inredning för ombyggnad av sjukhuset till kontor åt KTH:s universitetsförvaltning. Fastigheten är grönklassad, och innehåller både exteriört och interiört många värdefulla miljöer. I projektet har vi strävat efter att förena de bevaransvärda delarna med nya tillägg som tydligt markerar modernitet, och spelar med kontrasten mellan dessa. Tillsammans med hyresgästen inledde vi projektet med ett gediget programarbete. Hela projekteringen utfördes i en BIM-modell. Inflyttning skedde i januari 2013.

Projektet nominerades till ROT-priset 2013, som delas ut varje år av Stockholms Byggmästarförening till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Fakta


KTH-HUSET


Byggår:

2012-2013

Beställare:

Akademiska Hus

Area:

8000 m2